Vedr. producent/ retur slagtninger
Fødevarekædeoplysninger skal indberettes før hver slagtning, modsat tidligere, hvor landmænd med kvæg, svin, får eller geder kun skulle indberette dette én gang årligt for at kunne sende dyr til slagtning. Ændringen skyldes, at EU underkendte den hidtidige procedure og ikke mente, at det var tilstrækkeligt kun at bekræfte fødevarekædeoplysningerne én gang årligt.
For at lette indberetningen kan det nu gøres elektronisk for alle dyrearter - modsat tidligere.
Du kan anvende en af følgende to indberetningsmuligheder:
1)
Indberetning via www.landmand.dk
Log ind og klik på "indberetning af fødevarekædeoplysninger". Boksen ligger i venstre margin, hvor man også finder webdyr, øremærker, landbrugsinfo osv.
2) Indberette via papirformular, som skal følge dyret på slagtedagen.
   Ring for priser på Tlf. 75 77 29 00.